Daj sygnał

Serwis Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poświęcony tematyce zwalczania praktyk ograniczających konkurencję.


Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

1. Zmowy rynkowe – porozumienia ograniczające konkurencję:

 • porozumienia zawarte pomiędzy konkurentami, czyli przedsiębiorcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu, np. producent – producent (tzw. porozumienia horyzontalne – kartele)
 • porozumienia zawarte pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, np. producent – sprzedawca (tzw. porozumienia wertykalne)

Antykonkurencyjne porozumienia to np.:

 • zmowy przetargowe – uzgadnianie przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub tych przedsiębiorców i organizatorów warunków składanych ofert,
 • zmowy cenowe – wspólne ustalanie cen,
 • podział rynku ze względu na terytorium, towary lub grupy klientów.

2. Nadużywanie pozycji dominującej – to zachowanie podmiotu posiadającego znaczną siłę rynkową, która umożliwia mu podejmowanie działań niezależnie od konkurentów, kontrahentów i konsumentów oraz prowadzi do zakłócenia konkurencji na rynku

Daj sygnał o naruszeniu prawa konkurencji:

1. Wypełnij anonimowo formularz dla sygnalistów

Dowiedz się więcej w zakładce Program dla sygnalistów.

2. Napisz

 • e-mail: dok@uokik.gov.pl
 • listownie na adres:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Departament Ochrony Konkurencji
  plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
 • za pomocą systemu ePUAP

Jeśli podejrzewasz, że jesteś uczestnikiem niedozwolonego porozumienia, możesz złożyć wniosek leniency.

W przypadku pytań zadzwoń pod numer telefonu: 22 556 02 99 lub 22 826 91 06.