Zgłoś zmowę przetargową

Zgłoś zmowę przetargową

 

Co to jest zmowa przetargowa?

To uzgadnianie przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i organizatora warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.

Zmowa przetargowa może przybrać mechanizm:

 • ofert kurtuazyjnych – potencjalny konkurent składa ofertę celowo mniej atrakcyjną niż oferta wytypowana do zwycięstwa,
 • ograniczania ofert – zainteresowany przetargiem może celowo zrezygnować
  z udziału lub wycofać swoją ofertę przed rozstrzygnięciem,
 • rozstawiania i wycofywania ofert – zmawiający się uzgadniają treść ofert, w których ceny są odpowiednio zróżnicowane. Jeśli po otwarciu ofert okazuje się, że oferty członków kartelu zajmują dwa pierwsze miejsca, oferta zwycięska jest „wycofywana” poprzez nieuzupełnienie dokumentacji lub niekorygowanie błędów w ofercie, co powoduje wykluczenie oferenta. Jeżeli oferty członków kartelu znajdują się na trzech pierwszych miejscach, wycofywane są dwie najkorzystniejsze.

Kto może zgłosić podejrzenie zmowy przetargowej?

 • Przedsiębiorca, którzy bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Instytucja, która je organizuje.

Jak zgłosić zmowę przetargową?

 • Zawiadom Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem strony uokik.gov.pl.
 • W tym celu wypełnij formularz dostępny pod adresem https://uokik.gov.pl/download.php?id=18935.
 • Zawiadomienie możesz również złożyć osobiście lub wysłać je do centrali UOKiK lub delegatury UOKiK, adres jednostki znajdziesz pod adresem https://uokik.gov.pl/delegatury_uokik.php.
 • Podaj podstawowe informacje o przetargu i przedsiębiorcach, których dotyczy zawiadomienie.
 • Podaj bardziej szczegółowe informacje i dowody na istnienie niedozwolonego porozumienia: treści i formy ofert złożonych przez firmy podejrzane o udział w zmowie.
 • Dołącz załączniki, które mogą stanowić dowód zawarcia zmowy, np. ogłoszenie o przetargu, specyfikację istotnych warunków zamówienia, oferty, informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Kiedy zgłosić zmowę anonimowo?

 • Jeżeli jesteś pracownikiem firmy, która się zmówiła.
 • Obawiasz się odwetu pracodawcy.
 • Z innych powodów chcesz pozostać anonimowy.

Skorzystaj z platformy dla sygnalistów, która umożliwia anonimowe zgłoszenie zmowy:

 • Wejdź na https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/.
 • Wypełnij formularz.
 • Dołącz informacje o wewnętrznych ustaleniach, które nie są dostępne publicznie, notatki, sprawozdania ze spotkań oraz korespondencję – np. mailową, pocztę tradycyjną, za pomocą komunikatorów internetowych lub smsów.

Kiedy zgłosić zmowę przetargową?

 • Niezwłocznie, jak tylko dowiesz się o nieprawidłowościach
 • Okres przedawnienia ścigania zmów przetargowych wynosi 5 lat. Prezes UOKIK nie będzie mógł wszcząć postępowania antymonopolowego, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano stosowania praktyki, upłynęło 5 lat.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369)
Art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Your Europe