Wyjaśnienia Prezesa UOKiK


Do spraw, w których postępowanie przed Prezesem UOKiK wszczęto przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe i oparte na nich wyjaśnienia Prezesa UOKiK.