Daj sygnał

Program dla sygnalistów

UOKiK prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów w zakresie naruszeń prawa konkurencji, w szczególności zmów rynkowych.

Kim jest sygnalista?

Sygnalistą może być każda osoba, która posiada niedostępne publicznie informacje o zmowie rynkowej lub innych działaniach niezgodnych z regułami konkurencji. Sygnalistą może być w szczególności pracownik lub były pracownik firmy, a także przedstawiciel handlowy.

Jeżeli jesteś osobą zarządzającą w firmie, która brała udział w zmowie rynkowej, rozważ złożenie wniosku leniency. W przypadku gdy zgłoszone w ramach programu sygnalista informacje doprowadzą do wszczęcia postępowania antymonopolowego, osobom zarządzającym może grozić kara pieniężna.

Jak zgłosić sygnał?

Na specjalnie przygotowanej stronie https://report.whistleb.com/pl/uokik możesz anonimowo i bezpiecznie powiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o antykonkurencyjnych działaniach. Dzięki Twoim informacjom możemy wykryć praktyki ograniczające konkurencję i skutecznie z nimi walczyć!

Jeżeli masz pytania dotyczące programu dla Sygnalistów, zadzwoń pod numer telefonu: 22 556 02 99 lub 22 826 91 06.

Gwarancja anonimowości

Jeżeli chcesz podać informacje na temat zmowy, ale boisz się odwetu lub negatywnych konsekwencji, zapewniamy całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo Twojego zgłoszenia. Jeżeli sam nie podasz danych, które pozwolą Cię zidentyfikować, nie ma możliwości, aby ktokolwiek odkrył Twoją tożsamość. Połączenie jest szyfrowane i zabezpieczone hasłem.

Ważne!
Zapamiętaj lub zapisz identyfikator i hasło, które zostaną wygenerowane po przesłaniu Twojego zgłoszenia. Dzięki nim będziesz mógł się zalogować na stronie i przeczytać naszą odpowiedź. Jest to bardzo istotne, ponieważ nie prosimy sygnalistów o podanie np. adresu e-mail i jednocześnie nie mamy możliwości przywracania utraconych identyfikatorów ani haseł.

Jakie praktyki można zgłaszać?

Kary nakładane na osoby fizyczne za naruszenie reguł konkurencjiPrzede wszystkim zależy nam na informacjach o zmowach rynkowych – niedozwolonych porozumieniach konkurentów, np. producenta z producentem lub sprzedawcy ze sprzedawcą, a także niedozwolonych porozumieniach na różnym szczeblu dystrybucji – np. między producentem i sprzedawcą. Można też informować Urząd o nadużywaniu przez przedsiębiorcę pozycji dominującej.

Niedozwolone porozumienia mogą polegać na:

 • ustalaniu cen,
 • ustalaniu wielkości produkcji,
 • podziale rynku:
  • terytorialnym – np. poprzez ustalenie, że jeden przedsiębiorca będzie zaopatrywał klientów jedynie w zachodniej, a drugi we wschodniej części Polski,
  • podmiotowym – wg. kryterium grup klientów, np. poprzez ustalenie że jeden przedsiębiorca będzie obsługiwał jedynie „dużych”, a drugi „małych” odbiorców usług,
  • produktowym – np. poprzez przypisanie do poszczególnych uczestników porozumienia sprzedaży określonych produktów i zobowiązanie do rezygnacji ze sprzedaży produktów przypisanym innym uczestnikom – przykładem może być uzgodnienie, że jeden przedsiębiorca sprzedaje jedynie ziemniaki, a drugi buraki,
  • o innym podziale rynków zbytu lub zakupu,
 • zmowach przetargowych.
Uwaga!
Więcej o antykonkurencyjnych działaniach przeczytasz w zakładce Działania niezgodne z regułami konkurencji.

Jakie informacje są dla nas szczególnie ważne?

Zgłoś naruszeniePrzede wszystkim zależy nam na informacji o sposobie funkcjonowania zmowy oraz na wskazówkach, gdzie i jakich dowodów naruszenia można szukać u danego przedsiębiorcy. Szczególnie cenne będą również firmowe informacje wewnętrzne o podjętych ustaleniach (np. notatki, sprawozdania ze spotkań), odbytych lub planowanych spotkaniach (dane z kalendarzy) lub korespondencja (e-mailowa, pocztą tradycyjną, za pomocą internetowych komunikatorów, smsy) i inne dokumenty zawierające dane wskazujące na podjęcie antykonkurencyjnych uzgodnień.

Możliwe, że poprosimy Cię również o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia kompleksowej analizy.