Co możemy zrobić?

Zawiadom UOKiK, jeżeli zaobserwowałeś:

  1. zmowę rynkową (np. zmowa cenowa, zmowa o podziale rynku, zmowa o ograniczeniu produkcji, zmowa mająca postać bojkotu nabywania towarów);
  2. zmowę przetargową, pod warunkiem, że zmawiający się są przedsiębiorcami;
  3. porozumienie między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu (np. hurtownia i sprzedawca detaliczny i obrót detaliczny), o ile skutkują one ograniczeniem konkurencji;
  4. działanie pojedynczego przedsiębiorcy, posiadającego silną pozycję rynkową (np. monopolisty), który podejmuje czynności stanowiące nadużycie jego siły rynkowej, powodujące spadek poziomu konkurencji lub eksploatujące konsumentów.
Tym się nie zajmujemy.
W czym najprawdopodobniej nie będziemy mogli Ci pomóc?

Wdrażając reguły konkurencji, UOKiK nie posiada kompetencji w zakresie m.in.:

  1. udzielania ochrony prawnej w sprawach, w których nie jest zagrożony interes publiczny, dotyczy to np. indywidualnych sporów wynikających z naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – w tym zakresie organami właściwymi do udzielenia ochrony są sądy powszechne;
  2. spraw korupcyjnych związanych z przetargami – w tego rodzaju sprawach zalecamy kontakt z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym;
  3. regulowania cen.

 

 

 

Jeżeli na podstawie powyższych informacji stwierdzasz, że może być konieczna interwencja UOKiK, rekomendujemy zapoznanie się z bardziej szczegółowymi informacjami w zakładce Działania niezgodne z regułami konkurencji, a następnie w zakładce Zgłoś naruszenie.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i stwierdzasz, że w swojej działalności napotykasz trudności wynikające ze stosowania przez innych przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję, lub jesteś pracownikiem przedsiębiorcy i stwierdzasz, że Twój pracodawca może być zaangażowany w zabronione praktyki rynkowe, zapoznaj się z bardziej szczegółowymi informacjami w zakładkach Działania niezgodne z regułami konkurencji oraz Ochrona sygnalistów, a następnie w zakładce Zgłoś naruszenie.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub osobą zarządzającą w przedsiębiorstwie i jesteś – lub obawiasz się, że możesz być – zaangażowany w zabronione praktyki rynkowe, zapoznaj się z bardziej szczegółowymi informacjami w zakładkach Działania niezgodne z regułami konkurencji, Kary dla przedsiębiorców oraz Kary dla osób fizycznych.

Istnieje możliwość uniknięcia kary za uczestniczenie w antykonkurencyjnym porozumieniu, jeżeli je dobrowolnie ujawnisz. Informacje znajdziesz w zakładce Program łagodzenia kar.

Informacje dla przedsiębiorców