Dlaczego konkurencja jest korzystna dla wszystkich uczestników rynku?

Istnienie na rynku konkurencji sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i produktywności. Jest korzystna dla przedsiębiorców i konsumentów, ponieważ zapewnia:

  • niższe ceny – rywalizując i chcąc uzyskać przewagę nad konkurentami, przedsiębiorcy muszą oferować atrakcyjne ceny, co skutkuje oszczędnościami po stronie konsumentów. Większe oszczędności po stronie konsumentów oznaczają natomiast, że mogą oni nabyć produkty również innych przedsiębiorców, na które w przeciwnym razie nie mogliby sobie pozwolić;
  • lepszą jakość produktów – przedsiębiorcy oferują produkty wyższej jakości, dzięki czemu konsumenci mogą nabywać lepsze produkty;
  • większy wybór – na konkurencyjnych rynkach przedsiębiorcy mają motywację do zwiększania oferty produktów, dzięki czemu konsumenci mogą nabywać takie produkty, jakie najlepiej odpowiadają ich potrzebom;
  • innowacje – konkurencja sprzyja opracowywaniu nowych rozwiązań i nowych produktów, które mogą zainteresować konsumentów;
  • rozwój gospodarczy – istnienie konkurencji na poszczególnych rynkach wpływa na wzrost konkurencyjności całej gospodarki, co przekłada się też na zdolność polskich przedsiębiorców do konkurowania na rynkach zagranicznych.

Ograniczenia konkurencji, wynikające ze stosowania na rynku antykonkurencyjnych praktyk, prowadzą do utraty powyższych korzyści. Z tych względów praktyki takie uznaje się za niezgodne z regułami konkurencji, a działania UOKiK zmierzają do ich zwalczania.

Informacje dla przedsiębiorców