Ramy prawne i decyzje UOKiK

Ramy prawne i decyzje UOKiK

Akty ustawodawcze oraz prawo unijne:

Rozporządzenia:

Aktualna podstawa rozmieszczenia delegatur: Zarządzenie Nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. z 2019 poz. 1198, z 2020 poz. 498).

Wyjaśnienia UOKiK

Decyzje UOKiK i orzeczenia sądów

Decyzje Prezesa UOKiK, w tym decyzje z zakresu prawa ochrony konkurencji, dostępne są za pośrednictwem strony wyszukiwarki decyzji na stronie głównej UOKiK.

Orzeczenia sądów z zakresu prawa ochrony konkurencji dostępne są w bazie wyroków prowadzonej przez UOKiK.

Informacje dla przedsiębiorców
Program ochrony sygnalistów