Pytania i odpowiedzi


Naruszenia

Zmowy przetargowe

Jak zgłosić naruszenie

Program łagodzenia kar (leniency)

Kary dla przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji

Kary dla osób zarządzających za naruszenie reguł konkurencji