Daj sygnał

Zmowy przetargowe

 

Co to jest zmowa przetargowa?

To uzgadnianie przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i organizatora warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny.

Zmowa przetargowa może przybrać mechanizm:

 • ofert kurtuazyjnych – potencjalny konkurent składa ofertę celowo mniej atrakcyjną niż oferta wytypowana do zwycięstwa,
 • ograniczania ofert – zainteresowany przetargiem może celowo zrezygnować
 • rozstawiania i wycofywania ofert – zmawiający się uzgadniają treść ofert, w których ceny są odpowiednio zróżnicowane. Jeśli po otwarciu ofert okazuje się, że oferty członków kartelu zajmują dwa pierwsze miejsca, oferta zwycięska jest „wycofywana” poprzez nieuzupełnienie dokumentacji lub niekorygowanie błędów w ofercie, co powoduje wykluczenie oferenta. Jeżeli oferty członków kartelu znajdują się na trzech pierwszych miejscach, wycofywane są dwie najkorzystniejsze.

Kto może zgłosić podejrzenie zmowy przetargowej?

 • przedsiębiorca, którzy bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • instytucja, która je organizuje.

Jak zgłosić zmowę przetargową?

 • Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów – szczegółowych informacji poszukaj w zakładce Zgłoś naruszenie
 • Oprócz podstawowych danych o przetargu i uczestniczącym w nim przedsiębiorcach podaj bardziej szczegółowe informacje i dowody na istnienie niedozwolonego porozumienia: treści i formy ofert złożonych przez podmioty podejrzane o udział w zmowie.
 • Dołącz załączniki, które mogą stanowić dowód zawarcia zmowy, np. ogłoszenie o przetargu, specyfikację istotnych warunków zamówienia, oferty, informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Kiedy zgłosić zmowę anonimowo?

 • jeżeli jesteś pracownikiem firmy, która się zmówiła,
 • obawiasz się odwetu pracodawcy,
 • z innych powodów chcesz pozostać anonimowy.

Skorzystaj z formularza znajdującego się na platformie dla sygnalistów, która umożliwia anonimowe zgłoszenie zmowy.

Dołącz informacje o wewnętrznych ustaleniach, które nie są dostępne publicznie, notatki, sprawozdania ze spotkań oraz korespondencję – np. mailową, pocztę tradycyjną, za pomocą komunikatorów internetowych lub smsów.

Kiedy zgłosić zmowę przetargową?

 • Niezwłocznie, jak tylko dowiesz się o nieprawidłowościach
 • Okres przedawnienia ścigania zmów przetargowych wynosi 5 lat. Prezes UOKiK nie będzie mógł wszcząć postępowania antymonopolowego, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano stosowania praktyki, upłynęło 5 lat.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275)
Art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Your Europe