Program łagodzenia kar (leniency)


Za udział w zmowie rynkowej grożą kary finansowe. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób zarządzających, które poprzez swoje działanie lub zaniechanie umyślnie dopuściły do naruszenia przepisów prawa konkurencji.

Program leniency daje szansę obniżenia kary lub jej całkowitego uniknięcia.

Aby skorzystać z programu, należy:

  • z własnej inicjatywy ujawnić UOKiK swój udział w zmowie,
  • przedstawić informacje i dowody,
  • współpracować z UOKiK w sposób podobny do „świadka koronnego”.

Wniosek leniency złożony przez przedsiębiorcę pod pewnymi warunkami może obejmować również osoby zarządzające. Oznacza to, że w przypadku odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenia dla przedsiębiorcy analogiczne korzyści może otrzymać osoba fizyczna.

Jeśli jesteś osobą zarządzającą, możesz złożyć wniosek leniency niezależnie od przedsiębiorcy, również wtedy, gdy nic już Cię z nim nie wiąże. Twój wniosek nie chroni przedsiębiorcy.

Masz wątpliwości, czy możesz wziąć udział w programie leniency lub w jaki sposób złożyć wniosek?

Jak złożyć wniosek leniency?

Wniosek możesz przekazać:

  • mailem leniency@uokik.gov.pl, a następnie doręczyć oryginał do UOKiK w ciągu 5 dni
  • osobiście lub wysłać na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Ochrony Konkurencji, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  • ustnie (umów wcześniej spotkanie: 22 55 60 555 lub leniency@uokik.gov.pl)