Kary nakładane na przedsiębiorców za naruszenie reguł konkurencji

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów UOKiK może nakładać na przedsiębiorców kary pieniężne za naruszenia reguł konkurencji.

Maksymalna wysokość kary, jaka może zostać nałożona na przedsiębiorcę, wynosi 10% obrotu osiągniętego przez niego w roku obrotowym poprzedzającym rok wydania decyzji stwierdzającej stosowanie praktyki ograniczającej konkurencję.

W celu zwiększenia transparentności w zakresie metodologii ustalania wysokości kar opracowano „Wyjaśnienia dotyczące ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję”. Dokument ten pozwala przedsiębiorcom na samodzielne, wstępne oszacowanie kary, którą jest zagrożone działanie niezgodne z prawem.

Pliki do pobrania:

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy przy ustalaniu wysokości kary istnieją okoliczności łagodzące i obciążające?
2. Czy istnieje możliwość rozłożenia kary pieniężnej na raty?
3. Czy w uzasadnionych okolicznościach kara pieniężna podlega zwrotowi?

Zgłoś naruszenie